Jongeren

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op zoek bent naar hulp. Misschien zit je al een tijdje niet lekker in je vel, ben je onzeker of heb je last van angsten. Misschien heb je thuis vaak ruzie, is het lastig om je te concentreren of is het moeilijk om vrienden te maken. Waarschijnlijk heb je al meerdere dingen zelf geprobeerd, maar lukt het niet om jouw probleem alleen op te lossen. Soms kan het zijn dat je gewoonweg te veel hebt meegemaakt om er zelf uit te komen.

Herken je één van bovenstaande dingen of heb je andere zaken waar je tegenaan loopt? Dan kan het een goed idee zijn om naar onze praktijk te komen. Samen maken we een plan om jouw probleem aan te pakken.

Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak zijn vaak zowel jij als jouw ouders/verzorgers aanwezig. Samen praten we over de dingen waar jij of jouw ouders tegenaan lopen. Om goed zicht te krijgen op de klachten vragen wij om een aantal vragenlijsten in te vullen. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn voor ADHD of een autisme spectrum stoornis (ASS). In het adviesgesprek met jou en je ouders vertellen wij wat er volgens ons aan de hand is en welke behandeling gepast is. Samen bespreken we of dit voorstel aansluit bij jullie verwachtingen. We bieden kortdurende behandeling. Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ zal, afhankelijk van de ernst van de problematiek uit maximaal 12 gesprekken bestaan, met de mogelijkheid tot verlenging. In het begin van de behandeling gaan we samen met jou en je ouders de behandeldoelen opstellen. Deze doelen beschrijven we in een behandelplan.

Aanbod

We werken met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, hypnotherapie, EMDR en ouderbegeleiding. Verder bieden we psycho-educatie en coaching aan, individueel of in groepsvorm.

Aanmelding

Jij of je ouders kunnen jou bij ons aanmelden met een verwijsbrief van je huisarts of een medisch specialist. Indien jouw ouders zelf de gesprekken gaan financieren, is er geen verwijsbrief nodig. Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moeten je ouders je aanmelden. Als je 16 jaar of ouder bent, mag je ook zelf een aanmelding doen. Aanmelden kan telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur of via de mail, kijk hiervoor onder het kopje contact.

Jongeren