Huidige wachttijd (25 maart 2021)

Vanwege het toenemende aantal mensen op de wachtlijst zijn wij helaas genoodzaakt een clientenstop in te voeren. Zodra er weer ruimte komt voor aanmeldingen zullen wij dit melden op deze website.

Corona

Beste ouders en kinderen,
Omdat het Coronavirus helaas nog niet onder controle is, maken wij u attent op de voorzorgsmaatregelen die wij met ingang van 14 oktober (hernieuwd) hanteren:

Wij vragen uw begrip voor deze extra voorzorgsmaatregelen, alvast bedankt hiervoor!

Hypnotherapie

Tegenwoordig bieden wij ook hypnotherapie. Diana Rozestraten is hiervoor in opleiding.

Aangesloten gemeenten

M.i.v. 1 januari 2018 valt de gemeente Wijchen helaas buiten de regio Rijk van Nijmegen. Dit betekent dat wij geen vergoede zorg meer kunnen leveren voor cliënten die woonachtig zijn binnen de gemeente Wijchen indien zij ná 1 januari 2018 worden aangemeld. Onder het kopje kosten en vergoedingen kunt u meer informatie vinden over niet vergoede zorg.

Blog