Diagnose en behandeling

Bij Sentio kunt u terecht voor behandeling maar ook voor diagnostisch onderzoek.

Bij diagnostisch onderzoek kunt u denken aan:

Wij werken met verschillende behandelmethodes, zoals:

Binnen praktijk Sentio werken we met zorgpaden en -programma’s. Een zorgpad beschrijft de (inhoudelijke) behandeling van de cliënt, van aanmelding tot nazorg. Hierdoor weet u wat u kunt en mag verwachten van de behandeling. Het zorgpad geeft ook de logistiek administratieve route aan, zodat de (GGZ)instelling weet waar zij aan toe is. Bij het ontwikkelen van zorgpaden staat de hulpvraag van de cliënt centraal en wordt geput uit de best mogelijke behandeling. Onder andere de volgende zorgpaden worden binnen onze organisatie gevolgd:

Basis GGZ Algemeen
ADHD Kind en Jeugd
Autisme spectrum stoornis Kind en Jeugd

Elk mens is uniek. Daarom wordt het zorgprogramma afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt. Zo ontstaat het persoonlijk zorgplan. Download hier ons zorgprogramma:

ADHD Kind en Jeugd
Autisme Spectrum Stoornis Kind en Jeugd

Vraag gerust naar onze mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling.

Diagnose en behandeling