Kinderen

Opgroeien en opvoeden in balans is lang niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer je kind angstig is, gepest wordt, moeilijk vriendjes kan maken, slecht slaapt, druk is of moeite heeft met concentreren, heb je als ouder zorgen. Misschien zijn veranderingen lastig voor je kind of heeft het iets vervelends meegemaakt. Sommige ouders worstelen met de opvoeding en het ouderschap, bijvoorbeeld omdat hun kind een andere aanpak nodig heeft dan andere kinderen. Het is ook mogelijk dat je als ouder zelf problemen hebt of iets ingrijpends hebt meegemaakt, waardoor het ouderschap je zwaar valt. Samen met ouders en het kind gaan we op zoek naar het begrijpen van de problemen en maken we een plan om deze problemen aan te pakken.

Werkwijze

Tijdens de eerste afspraak zijn zowel ouders als kind aanwezig. Samen praten we over de dingen waar jullie tegenaan lopen. Met uw toestemming zullen we ook aan de leerkracht vragen om een vragenlijst in te vullen. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen, bijvoorbeeld als we vermoeden dat er mogelijk sprake is van ADHD of een autisme spectrum stoornis (ASS).

In het adviesgesprek vertellen wij wat er volgens ons aan de hand is en welke behandeling gepast is. Samen bespreken we of dit voorstel aansluit bij jullie verwachtingen. We bieden kortdurende behandeling van maximaal 12 uur, met de mogelijkheid tot verlening indien nodig en met toestemming van de verwijzer. Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ zal, afhankelijk van de ernst van de problematiek uit maximaal 12 gesprekken bestaan, met de mogelijkheid tot verlenging. In het begin van de behandeling stellen we gezamenlijk behandeldoelen op. Deze doelen beschrijven we in een behandelplan.

Aanbod

We werken met spelbegeleiding, ouderbegeleiding, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie en EMDR. Verder bieden we psycho-educatie en begeleiding aan, individueel of in groepsvorm.

Aanmelding

U kunt zich bij ons aanmelden met een verwijsbrief van de verwijzer, wijkteam of een medisch specialist. Indien u het traject zelf gaat financieren, heeft u geen verwijsbrief nodig. Aanmelden kan telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur of via de mail, kijk hiervoor onder het kopje contact

Kinderen