Over ons

Binnen Sentio bieden wij kleinschalige, laagdrempelige hulpverlening waarbij respect voor ieders eigenheid centraal staat. Wij verrichten kwalitatief goede zorg, met een transparante communicatie naar onze cliënten en doorverwijzers. Wij werken vanuit het positieve, zijn toekomstgericht en kijken naar mogelijkheden en kansen. Ons doel is persoonlijke ontwikkeling en groei voor onze cliënten, waarbij de verbinding tussen denken, voelen en ervaren, de weg vrijmaakt naar het kiezen van je eigen pad.

Diana Rozestraten, Orthopedagoog Generalist (1973) Als orthopedagoog Generalist behandel ik kinderen en hun ouders en begeleid hen in het samen vinden van oplossingen voor de klachten. In mijn werk hecht ik veel waarde aan een open, respectvolle communicatie. Op een speelse, uitnodigende manier zoek ik aansluiting bij de beleving van kinderen. Elk kind is tenslotte uniek en verdient een eigen aanpak!

Carla Dijkstra, Orthopedagoog Generalist (1982) Sinds 2005 ben ik werkzaam als orthopedagoog. De afgelopen jaren heb ik mij in mijn werk en door mijn drie kinderen mogen verdiepen in de ontwikkeling en het gedrag van (jonge) kinderen en gezinssystemen. Ik vind het een voorrecht om tijdelijk even mee op te mogen lopen in een gezin dat een steuntje in de rug kan gebruiken. De rol van ouders verstevigen en kind en ouders weer vertrouwen geven in hun eigen vaardigheden vind ik het allerbelangrijkste. Als Orthopedagoog Generalist ben ik onderzoekend, kijk ik met een brede blik naar wat er speelt en naar welke kwaliteiten kind en ouders hebben. Ik werk oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van kind en ouders. Samen werken we toe naar een punt dat jij of jullie weer op eigen kracht verder kunnen!

Samenwerking

Praktijk Sentio heeft een nauwe samenwerking met verschillende deskundigen en praktijken. Zoals:

Kind en beweging - Yvonne Scheepers
Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) sluit met haar middelen aan bij wat het kind van nature meebrengt: bewegen, spel, muziek en creativiteit. Het uitgangspunt is de acceptatie van het probleem en de eigenheid van het kind. We bieden het kind ruimte voor nieuwe ervaringen en spreken het aan op zijn gevoelens en belevingen.
Wanneer een kind therapie krijgt, spelen de ouders een belangrijke rol.
Ga voor meer informatie naar: www.kind-en-beweging.nl
of bel 06-45 45 77 17.

Elisa Schuldt
Elisa is relatietherapeut, systeemtherapeut en EFT therapeut in Nijmegen en Arnhem. Na haar studie volgde Elisa Schuldt de postdoctorale opleiding tot relatie- en gezinstherapeut. Elisa is gespecialiseerd in Emotionally Focussed Therapy (EFT), waarin de hechtingstheorie centraal staat. Ze is gefascineerd door het hechtingsproces, waarin de liefde en het gevoel belangrijk gevonden te zijn centraal staat. Verstoorde partnerrelaties komen vaak voort uit een verstoorde hechting in de kinderjaren. Ga voor meer informatie naar: www.medischadviesburo.nl of bel 024 696 22 32.

Praktijk het Tijhuis
Het Tijhuis heeft een team van een klinisch psycholoog en twee orthopedagogen. Onze praktijk heeft als specialisme zowel de kortdurende psychologische behandeling (basis ggz) als ook de psychotherapie-vormen (specialistische ggz) voor jongeren (vanaf 12 jaar).Ga voor meer informatie naar: tijhuiskindenjeugd.nl

Vuurvlinders speltherapie - Arjanke Koster
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om kinderen vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Ga voor meer informatie naar: www.vuurvlinders.nl of bel 06 48 24 26 04

Stage

Binnen onze praktijk hebben wij momenteel geen ruimte voor een stageplek.

Kwaliteitswaarborg

Onze praktijk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De regiebehandelaars/ praktijkhouders hebben jarenlange ervaring binnen de basis en specialistische GGZ en binnen de jeugdzorg en LVB.
Om onze kwaliteit van zorg te waarborgen houden wij ons aan de beroepskwalificatie-eisen van onze beroepsverenigingen (NVO, SKJ, NBTP). Van Loveren en Partners voert voor ons onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit. Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd hieraan vrijwillig deel te nemen. Verder nemen wij o.a. deel aan intervisiebijeenkomsten met collega professionals, overleggen wekelijks onze caseload en doen we regelmatig aan bij- en nascholing. Zie voor de eisen van de beroepsvereniging de volgende link: NVO herregistratie
Daarnaast hanteren we een kwaliteitsstatuut, waarbij u hier de link naar ons statuut vindt.

Rechten en klachten

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP). Wij hanteren de wettelijke vereiste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sentio beschikt over een privacyreglement en klachtenprocedure.

Over Sentio