Over ons

Binnen Sentio bieden wij kleinschalige, laagdrempelige hulpverlening waarbij respect voor ieders eigenheid centraal staat. Wij verrichten kwalitatief goede zorg, met een transparante communicatie naar onze cliënten en doorverwijzers. Wij werken vanuit het positieve, zijn toekomstgericht en kijken naar mogelijkheden en kansen. Ons doel is persoonlijke ontwikkeling en groei voor onze cliënten, waarbij de verbinding tussen denken, voelen en ervaren, de weg vrijmaakt naar het kiezen van je eigen pad.

Diana Rozestraten (1973). Als orthopedagoog Generalist behandel ik kinderen en hun ouders en begeleid hen in het samen vinden van oplossingen voor de klachten. In mijn werk hecht ik veel waarde aan een open, respectvolle communicatie. Op een speelse, uitnodigende manier zoek ik aansluiting bij de beleving van kinderen. Elk kind is tenslotte uniek en verdient een eigen aanpak!

Laura de Ronde (1993). Ik ben Toegepast Psycholoog en de praktijkondersteuner van Praktijk Sentio. Dit houdt in dat ik een groot aandeel heb in de diagnostische trajecten, zoals het uitvoeren van de IQ onderzoeken, schoolobservaties en doe ik veel van de verslaglegging. Daarnaast begeleid en coach ik kinderen met individuele trajecten. Een ander onderdeel van mijn werkzaamheden is het geven van psycho-educatie bij onder andere autisme. Als praktijkondersteuner ondersteun ik Diana bij het reilen en zeilen van de Praktijk.

Laura


Samenwerking

Praktijk Sentio heeft een nauwe samenwerking met verschillende deskundigen en praktijken. Zoals:

Praktijk Mave
Praktijk Mave is een praktijk voor praktijk voor psychomotorische therapie. Zij werken met kinderen, jongeren, jong volwassenen en ouders. In de behandeling staat het doen en ervaren centraal waarbij ze samen met de cliënt werken aan sociaal emotionele doelstellingen. De psychomotorische therapie vullen zij aan met verschillende behandelvormen. Ga voor meer informatie naar: www.praktijk-mave.nl of bel 06-57 67 63 36.

Elisa Schuldt
Elisa is relatietherapeut, systeemtherapeut en EFT therapeut in Nijmegen en Arnhem. Na haar studie volgde Elisa Schuldt de postdoctorale opleiding tot relatie- en gezinstherapeut. Elisa is gespecialiseerd in Emotionally Focussed Therapy (EFT), waarin de hechtingstheorie centraal staat. Ze is gefascineerd door het hechtingsproces, waarin de liefde en het gevoel belangrijk gevonden te zijn centraal staat. Verstoorde partnerrelaties komen vaak voort uit een verstoorde hechting in de kinderjaren. Ga voor meer informatie naar: www.medischadviesburo.nl of bel 024 696 22 32.

Praktijk het Tijhuis
Het Tijhuis heeft een team van een klinisch psycholoog en twee orthopedagogen. Onze praktijk heeft als specialisme zowel de kortdurende psychologische behandeling (basis ggz) als ook de psychotherapie-vormen (specialistische ggz) voor jongeren (vanaf 12 jaar).Ga voor meer informatie naar: tijhuiskindenjeugd.nl

Gezondheidscentrum Hazenkamp
In Gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan 88 in Nijmegen werken huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychotherapeute, haptotherapeute, ergotherapeute, podotherapeut en diëtiste samen. Zij worden ondersteund door praktijkassistenten, praktijkondersteuners, praktijkondersteuner-GGZ, receptioniste, financieel medewerkster en secretaresse. Sinds de oprichting van het gezondheidscentrum in 1976 is hun visie, dat samenwerking leidt tot een kwalitatief betere en doelmatigere zorg. Als u van meerdere zorgverleners gebruik maakt wordt de zorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Ga voor meer informatie naar: www.ghc-hazenkamp.praktijkinfo.nl of bel 024 388 36 21.

Stage

Omdat wij slechts een kleine praktijk zijn kunnen wij helaas geen stageplaatsen bieden.

Kwaliteitswaarborg

Onze praktijk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De regiebehandelaar/ praktijkhouder heeft jarenlange ervaring binnen de basis en specialistische GGZ, alvorens praktijk Sentio werd opgericht.
Om onze kwaliteit van zorg te waarborgen houden wij ons aan de beroepskwalificatie-eisen van onze beroepsverenigingen (NVO, SKJ, NBTP). Van Loveren en Partners voert voor ons onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit. Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd hieraan vrijwillig deel te nemen. Verder nemen wij o.a. deel aan intervisiebijeenkomsten met collega professionals, overleggen wekelijks onze caseload, nemen wij deel aan het psychosociale overleg van het gezondheidscentrum de Hazenkamp en doen we regelmatig aan bij- en nascholing. Zie voor de eisen van de beroepsvereniging de volgende link: NVO herregistratie
Daarnaast hanteren we een kwaliteitsstatuut, waarbij u hier de link naar ons statuut vindt.

Rechten en klachten

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP). Wij hanteren de wettelijke vereiste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sentio beschikt over een privacyreglement en klachtenprocedure.

Over Sentio