Jeugd GGZ

Indien u woonachtig bent in de regio Rijk van Nijmegen wordt de zorg aan jeugdigen vergoed door de gemeente waarin u woont. Onze praktijk heeft met regio Rijk van Nijmegen hiervoor een contract afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een verwijzing nodig van een van onderstaande verwijzers: huisarts, sociaal wijkteam, jeugdarts, kinderarts, medisch specialist, of (gezins)voogd.

De maximale behandeltijd bedraagt 12 uur, met daarbij de mogelijkheid tot verlenging indien de verwijzer hiermee akkoord gaat (meestal is dit de huisarts of het sociaal wijkteam).

Aangesloten gemeenten

Indien u woonachtig bent in de volgende gemeenten worden de zorgkosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed: Nijmegen, gem. Beuningen (Beuningen, Weurt, Ewijk, Winssen), Berg en Dal (Berg en Dal, Groesbeek, Ubbergen, Millingen a/d Rijn), Heumen (Heumen, Malden, Overasselt, Nederasselt), Druten, Mook en Middelaar.

Tarieven niet vergoede zorg

Indien uw zorg niet vergoed kan worden of u ervoor kiest buiten een verwijzer om uw kind aan te melden, dan geldt het tarief van 96 euro per sessie. Een sessie duurt 1 uur, waarvan 45 minuten cliëntcontact en 15 minuten verslaglegging en voorbereidingstijd. Een volledig IQ onderzoek kost 550 euro. Overige diagnostische trajecten zijn op aanvraag.

Kosten en vergoedingen