Psychologische zorg

Ons beleid is om alle cliënten zorg te kunnen bieden die vergoed wordt. Indien u woonachtig bent in de Regio Nijmegen wordt de zorg aan jeugdigen vanaf januari 2015 vergoed door gemeente Nijmegen. Onze praktijk heeft met gemeente Nijmegen hiervoor een contract afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een verwijzing nodig van een van onderstaande verwijzers: huisarts, sociaal wijkteam, jeugdarts, kinderarts, medisch specialist, of (gezins)voogd.

De maximale behandeltijd bedraagt 12 uur, met daarbij de mogelijkheid tot verlening indien de verwijzer hiermee akkoord gaat (meestal is dit de huisarts of het sociaal wijkteam).

Aangesloten gemeenten

Indien u woonachtig bent in de volgende gemeenten worden de zorgkosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed: Nijmegen, gem. Beuningen (Beuningen, Weurt, Ewijk, Winssen), Berg en Dal (Berg en Dal, Groesbeek, Ubbergen, Millingen a/d Rijn), Heumen (Heumen, Malden, Overasselt, Nederasselt), Druten, Mook en Middelaar.

Tarieven niet vergoede/ particuliere zorg

Indien uw zorg niet vergoed kan worden, bijvoorbeeld omdat u woonachtig bent buiten de regio Nijmegen (het woonplaatsprincipe is hierbij geldend, dit betekent de gemeente waar uw kind is ingeschreven) of u ervoor kiest buiten een verwijzer om uw kind aan te melden, dan geldt het tarief van 90 euro per sessie. Een sessie duurt 1 uur, waarvan 45 minuten cliëntcontact en 15 minuten verslaglegging en voorbereidingstijd. Een volledig IQ onderzoek kost 450 euro. Overige diagnostische trajecten zijn op aanvraag.

Mindfulness

De 8-weekse cursus mindfulness wordt niet vergoed door de gemeente. De kosten van deze cursus bedragen 350 euro incl. cursusmateriaal en terugkomavond.
Voor de cursus mindfulness voor kinderen is dit 160 euro.

Kosten en vergoedingen