Aanbod

Sentio is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk in Beuningen die werkt binnen de Generalistische Basis GGZ. Wij bieden laagdrempelig, kortdurende hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de vorm van zowel diagnostiek als behandeling. Wij ondersteunen hen tijdelijk in het beter begrijpen en leren omgaan met de problematiek. We richten ons op het ontwikkelen van vaardigheden, zodat cliënten in de toekomst sterker staan en problemen zelf aankunnen.

We werken met verschillende methoden, namelijk:

Indicaties

Wij behandelen onder meer:

Consultatie

Indien u dringende of inhoudelijke vragen heeft over de problematiek van uw patiënt/cliënt of leerling, hebben wij de mogelijkheid om hierin consultatie te verlenen. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar. Ook kunt u een mail sturen met uw vraag naar info@praktijk-sentio.nl. Wij streven ernaar binnen één dag op uw mail te reageren.

Aanmelding

Uw patiënt, (ouders van) uw cliënt of leerling, kunnen zelf contact met ons opnemen voor een aanmelding. De verwijzer dient een schriftelijke aanmelding in de vorm van een verwijsbrief mee te geven aan de cliënt. Vooroverleg of een vooraanmelding kan altijd telefonisch of per e-mail gedaan worden. Na de aanmelding is het eventueel gewenst een schriftelijke of telefonische informatieoverdracht te laten plaatsvinden, indien de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Een verwijsbrief is nodig om voor vergoeding door de gemeente regio Rijk van Nijmegen in aanmerking te komen. Wellicht ten overvloede, het kind dient hiervoor woonachtig te zijn binnen de regio Rijk van Nijmegen. Vanaf 1 januari 2018 valt de gemeente Wijchen hier helaas niet meer onder. Op de verwijsbrief dient vermeld te staan:

Indien de cliënt toestemming heeft gegeven, wordt zowel na de start als afsluiting schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer en/of de huisarts.

Start behandeltraject

Wij streven ernaar de intake zo snel mogelijk na aanmelding te laten plaatsvinden. Actuele wachttijden kunt u vinden onder "Actueel". Wij beschikken over een uitgebreid netwerk met andere vrijgevestigde therapeuten en kunnen indien gewenst hiernaar doorverwijzen.

Verwijzers