HypnotherapieHypnotherapie is een effectieve manier om met behulp van trance je aandacht te richten op je eigen binnenwereld, waardoor je inzicht krijgt in onbewuste gevoelens en/ of overtuigingen. Hierdoor ben je beter in staat om bepaald gedrag of manieren van denken te begrijpen, veranderen en nieuwe patronen aan te nemen. Hypnotherapie kan worden gebruikt om verschillende soorten problemen aan te pakken, zoals stress, angsten, fobieën, slechte gewoontes en pijn (zoals buikpijn, (spannings)hoofdpijn of migraine, fibromyalgie). Hypnotherapie is geschikt voor zowel kinderen, adolescenten én volwassenen. 
 

Infant Mental Health (IMH)


Infant Mental Health is het vakgebied dat zich inzet voor een optimale ontwikkeling van de mentale gezondheid van baby's,  jonge kinderen en hun ouders. IMH is belangrijk omdat het kan helpen om problemen op te lossen voordat ze uit de hand lopen en om de mentale gezondheid van jonge gezinnen op een goed niveau te houden. Het verloop van de eerste levensjaren van een kind is van groot belang voor latere mentale gezondheid en ontwikkeling. Baby's en jonge kinderen zijn immers nog in ontwikkeling en enorm gevoelig voor invloeden vanuit hun omgeving, zoals de relatie met hun ouders en andere belangrijke volwassenen in hun leven.

Wat bieden wij?


Orthopedagogiek en Psychologie


Orthopedagogiek is gericht op het verminderen van problemen én op het versterken van positieve eigenschappen en vaardigheden. Zo helpen wij je bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het versterken van je zelfvertrouwen en het ontdekken van je talenten en interesses.

Psychologie houdt zich bezig met hoe mensen denken, voelen en zich gedragen en hoe deze aspecten samenhangen met de omgeving waarin mensen leven. Zo helpen wij je bij mentale gezondheidsproblemen, het verbeteren van je relaties en beter leren omgaan met stress en emoties.

Cursussen en Trainingen

Wij bieden (preventieve) cursussen en trainingen in mentale zelfzorg gericht op het verbeteren van je mentale gezondheid en het versterken van je mentale weerbaarheid. Deelnemen aan een cursus of training kan je helpen om beter om te gaan met stress, emoties en andere uitdagingen in het leven. Mentael zelfzorg is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl en kan helpen om te voorkomen dat mentale gezondheidsproblemen ontstaan of verergeren.

Sommige van onze cursussen en trainingen zijn gericht op het leren van specifieke vaardigheden, zoals het aanleren van ademhalingstechnieken om beter om te gaan met stress,
of het leren van assertiviteit om beter voor jezelf op te komen. Andere van onze cursussen en trainingen zijn meer gericht op het verkrijgen van inzicht in jezelf of het ontdekken
van persoonlijke krachten en mogelijkheden.


Kijk bij ons aanbod op de pagina Cursussen en Trainingen, we bieden deze aan op verschillende niveaus, van korte workshops tot langere programma's.

Werkwijze

Na aanmelding (telefonisch of via de mail) plannen wij zo snel mogelijk een intakegesprek in. Binnen de basis GGZ worden ouders en kind samen uitgenodigd voor dit eerste kennismakingsgesprek. Bij jongeren vanaf 16 jaar mag de jongere zelf beslissen of hij samen met ouders wil komen, of liever alleen. Indien u zich als volwassene aanmeldt zullen wij zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek inplannen. Tijdens deze kennismaking kijken we samen of er een goede 'match' is tussen de aard van de klachten en wat wij te bieden hebben. Samen bekijken we wat de klachten zijn en gaan we op zoek naar de achtergrond van deze klachten, zodat deze beter begrepen kunnen worden. Indien nodig zullen we kortdurende diagnostiek uitvoeren (zoals een intelligentieonderzoek, vragenlijsten of een observatie op school) om de klachten samen beter te kunnen begrijpen. Daarna zal er in overeenstemming met de cliënt een behandelplan worden opgesteld waarbij de behandeldoelen en de manier om aan deze doelen te werken beschreven staat. Wij staan voor een open communicatie en bieden een veilige, prettige en professionele samenwerking met onze cliënten.


Aanbod

We werken met spelbegeleiding, ouderbegeleiding, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie en EMDR. Verder bieden we psycho-educatie en begeleiding aan, individueel of in groepsvorm.

unsplash