Over Sentio

Binnen Sentio bieden wij kleinschalige, laagdrempelige hulpverlening waarbij respect voor ieders eigenheid centraal staat.
Wij verrichten kwalitatief goede zorg, met een transparante communicatie naar onze cliënten en doorverwijzers.
Wij werken vanuit het positieve, zijn toekomstgericht en kijken naar mogelijkheden en kansen.
Ons doel is persoonlijke ontwikkeling en groei voor onze cliënten, waarbij de verbinding tussen denken, voelen en ervaren, de weg vrijmaakt naar het kiezen van je eigen pad.

Diana Rozestraten

Als Orthopedagoog Generalist en als hypnotherapeut behandel ik kinderen, jongeren hun ouders én volwassenen en begeleid hen in het samen vinden van oplossingen voor de klachten. In mijn werk hecht ik veel waarde aan een open, respectvolle communicatie. In het werken met kinderen werk ik op een speelse, uitnodigende manier en zoek ik aansluiting bij de beleving van kinderen. Als therapeut kijk ik naar de kwaliteiten van mensen en is mijn uitgangspunt dat klachten ontstaan omdat bepaalde manieren om met lastige situaties om te gaan niet meer goed blijken te werken. Op een niet-oordelende, open manier, nuchter en met  humor ga ik samen met cliënten op zoek naar het begrijpen én naar het transformeren van klachten, zodat de cliënt met meer inzicht en tools zijn eigen leven weer vorm kan geven. 

Carla Dijkstra

Kind en ouders weer vertrouwen geven in hun eigen vaardigheden vind ik het allerbelangrijkste. Hierin zoeken we samen naar een verklaring van de klachten en naar manieren om weer een fijnere verbinding met elkaar te voelen. Het is een voorrecht om tijdelijk even mee op te mogen lopen in een gezin dat hierbij een steuntje in de rug kan gebruiken. Met een onderzoekende werkwijze kijk ik met een brede blik naar wat er speelt en naar welke kwaliteiten kind en ouders hebben. Hierbij gaan we oplossingsgericht te werk en sluit ik zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van kind en ouders. Samen werken we toe naar een punt dat jij of jullie weer op eigen kracht verder kunnen!

Registraties

Wij zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Stichting Kwaliteitskeurmerk Jeugd (SKJ), en opgenomen in het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarnaast is Diana lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH, 2019044) en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, 220712R). Carla is daarnaast lid van de Vereniging EMDR Nederland (VEN, 40724).

 

KvK Nr. : 73553530
AGB code praktijk: 94064462
AGB code Diana Rozestraten: 94008992
AGB code Carla Dijkstra: 94104558


Klik hier voor meer informatie over de verschillende beroepsverenigingen en registers:

Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ

Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Vind hier de hulp die je zoekt


Klik op de knop hieronder als je via het contactformulier een vraag aan ons wilt stellen of als je een aanmelding wilt doen.

Kwaliteitswaarborg

Onze praktijk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij hebben als praktijkhouders en regiebehandelaren jarenlange ervaring binnen de basis en specialistische GGZ en binnen de jeugdzorg en LVB. Om onze kwaliteit van zorg te waarborgen houden wij ons aan de beroepskwalificatie-eisen van onze beroepsverenigingen (NVO, SKJ, BIG en NBVH).

Zorgrespons voert voor ons onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uit. Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd hieraan vrijwillig deel te nemen.

Verder nemen wij o.a. deel aan intervisiebijeenkomsten met collega professionals, overleggen wekelijks onze caseload en doen we regelmatig aan bij- en nascholing. Zie voor de eisen van de beroepsvereniging de volgende link: NVO herregistratie

Rechten en klachten

Wij hanteren de wettelijke vereiste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sentio beschikt over een privacyregelement en klachtenprocedure.

unsplash